เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวลำปางร่วม “กิจกรรมธรรมะเคลื่อนที่ ประจำปี 2560” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ฟังธรรม และร่วมใจกันทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 4 ครั้ง 4 วัด ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 17.00น. ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 
รับฟังบรรยายพิเศษ “สูงวัยอย่างไรให้มีคุณค่า”

*** ครั้งที่ 2 ในวันนี้ (20 มี.ค.) เวลา 17.00น. ณ วัดเชตวัน ***
รับฟังบรรยายพิเศษ “ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ”

ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00น. ณ วัดศรีบุญเรือง 
รับฟังบรรยายพิเศษ “หลักธรรมในการดำเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00น. ณ วัดเชียงราย 
รับฟังบรรยายพิเศษ “การฝึกสมาธิและการปฏิบัติธรรม”
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังกล่าว ด้วยความพร้อมเพรียงกันครับ...