นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายใน ชั้น ๑ เป็นห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวินวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)
30 พฤศจิกายน 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
30 พฤศจิกายน 2563
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 234 ถึงถนนตลาดเก่า ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัญชรา การค้า เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ร่วมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
27 พฤศจิกายน 2563
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น หากพบเห็นการทุจริต โปรดแจ้ง ป.ป.ช. ที่เว็บไซต์ https://www.nacc.go.th/clue_reporting?      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
27 พฤศจิกายน 2563
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 10 ราย เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรม “ฮอมแฮงแป๋งข่วงบ้าน” ทำความสะอาดบ้านให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมในชุมชนสิงห์ชัย
27 พฤศจิกายน 2563
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อสม. เทศบาลนครลำปาง ร่วมทำกิจกรรม “ฮอมแฮงแป๋งข่วงบ้าน” ภายใต้โครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความสะอาด ซ่อมแซมราวบันได และตัดแต่งกิ่งไม้ ในบริเวณบ้านของผู้ป่วยสมองเสื่อม อายุ 86 ปี ที่อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง ในชุมชนสิงห์ชัย โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม. เทศบาลนครลำปาง คอยให้การดูแลและช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาดและเก็บขนกิ่งไม้อย่างต่อเนื่อง
27 พฤศจิกายน 2563
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาดและเก็บขนกิ่งไม้ ดังนี้ 1. เขตสวนดอก-หัวเวียง - ตัดหญ้า และกวาดทำความสะอาด สนามกีฬาหนองกระทิง (เตรียมงานฤดูหนาว) 2. เขตเวียงเหนือ - ตัดหญ้า และกวาดทำความสะอาด ถนนรอบสนามกีฬาหนองกระทิง (เตรียมงานฤดูหนาว) 3. เขตสบตุ๋ย - ตัดหญ้า และกวาดทำความสะอาด ทางไปสนามกีฬาหนองกระทิง ตั้งแต่วัดม่อนกระทิง ถึงหน้าค่ายลูกเสือ (เตรียมงานฤดูหนาว) 4. เก็บขนกิ่งไม้ - หน้า รร.พระบาท - ถ.รอบเวียง - แยกสวนดุสิต - ถ.ตัดใหม่ - ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ - หมู่บ้านวังคูณ    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการจำหน่ายอาหารอย่างต่อเนื่อง
27 พฤศจิกายน 2563
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหารให้หมั่นทำความสะอาดห้องครัว ตู้เย็น/ตู้แช่ ไม่ให้นำสิ่งของอื่นแช่ในถังน้ำแข็งที่ให้ลูกค้าบริโภค สวมหน้ากากอนามัย สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมขณะประกอบอาหารทุกครั้ง การจัดวางเครื่องปรุง/ภาชนะใส่เครื่องปรุงให้ถูกสุขลักษณะ และประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารด้วย  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อสม. เทศบาลนครลำปาง รับมอบเกียรติบัตรในการปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครประจำศูนย์บริการกิจกรรมบำบัดสุขสวัสดิ์
27 พฤศจิกายน 2563
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา กองสาธารณสุข เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมนิเทศติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ อสม. เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือก อสม. รายใหม่ การตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์ ศสมช. ปีงบประมาณ 2564 การคัดเลือกประธาน อสม. ระดับชุมชน การใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ การดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อ และ โครงการ Happy Home Ward ในการนี้ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ อสม. เทศบาลนครลำปาง ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครประจำศูนย์บริการกิจกรรมบำบัดสุขสวัสดิ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม. เทศบาลนครลำปาง ที่ได้อุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความทุ่มเท เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไป  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right