นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ อย่างต่อเนื่อง
21 กันยายน 2563
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2563 ในชุมชนบ้านหัวเวียง ชุมชนป่าขาม 1 ชุมชนศรีเกิด และชุมชนศรีชุมใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายรวมไปถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครลำปางต่อไป    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
Happy Home Ward เทศบาลนครลำปาง
21 กันยายน 2563
Home​ Ward​ วันที่ 18 กันยายน 2563 ให้การ​ดูแล​ 4 เคส​ โดยนักอาชีวบำบัด ทีมอสม.​ประธานชุมชนในชุมชน​​ท่าคราวน้อย ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ​ ชุมชนแจ่งหัวริน​ ชุมชนนาก่วมใต้ การให้บริการมีดังนี้ - บริการวัดความดันโลหิต​ - บริการยืดเหยียด​กล้ามเนื้อแขน​ ​หัวไหล่​ ขา - สอนลุกขึ้นยืน​เดินโดยใช้ไม้เท้าในผู้ป่วยอัมพาตครึ่ง​ซีก - แนะนำการปรับสภาพ​แวดล้อม​ ในห้องน้ำเพื่อติดตั้งราวจับ​ สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง​เพื่อความปลอดภัย - สอนการลุกขึ้นนั่งที่ถูกวิธี​ให้ญาติผูู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก -ติดตามการใช้โทรศัพท์​ มายังศูนย์​รับแจ้งเหตุของเทศบาลนคร​ลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ รายการ
21 กันยายน 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2563
21 กันยายน 2563
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2563 ในชุมชนศรีชุมป่าไผ่ ชุมชนถาวรสุข ชุมชนป่าขาม 2 ชุมชนการเคหะฯ และชุมชนบ้านหน้าค่าย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายรวมไปถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยจะทำการลงพื้นที่ไปยังชุมชนอื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ครบทั้ง 43 ชุมชน    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดการประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
18 กันยายน 2563
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อชี้แจงข้อสรุปประเด็นหลักจากการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อสร้างต้นแบบกลไกและกระบวนการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Future City : SFC) ภายใต้หลักการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยท้องถิ่นตามแนวทางของภาครัฐส่วนกลาง ได้คัดเลือกเทศบาลนครลำปาง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ และมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง เตรียมพร้อมให้บริการประชาชน รับมือกับสาธารณภัย
18 กันยายน 2563
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 8.00 น. ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลนครลำปาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมเคารพธงชาติ และสับเปลี่ยนเวรประจำวันของเจ้าหน้าที่เวรเข้าผลัดที่ 2 พร้อมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ กฎระเบียบ การทำงาน การตรวจเช็คอุปกรณ์ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำเป็นประจำทุกวัน โดยมีสถานีเทศบาลนครลำปาง สถานีดับเพลิงปงสนุก และสถานีดับเพลิงสุขสวัสดิ์ เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนในพื้นที่ และพร้อมรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อย่างทันท่วงที    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนศรีเกิด และชุมชนหัวเวียง
18 กันยายน 2563
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนศรีเกิด จำนวน 5 ราย และชุมชนหัวเวียง จำนวน 5 ราย เพื่อให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
Happy Home Ward เทศบาลนครลำปาง
18 กันยายน 2563
Happy​ Home​ Ward​ วันที่ 7 กันยายน 2563 ให้การ​ดูแล​ 5​ ราย  ชุมชน​​บ้านดงไชย ชุมชน​ศรี​บุญ​โยงและชุมชน​สิงห์​ชัย  ซึ่ง​เป็น​ผู้ป่วยในโครงการ​ฯ จำนวน​ 3 รายลงติดตาม​การใช้โทรศัพท์​ และให้บริการตรวจสุขภาพ​เบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพ​ และบริการ​กิจกรรม​บำบัดโดยนักอาชีวบำบัด​ อีก​ 2 รายเป็น​ผู้ป่วยรายใหม่ที่จะนำเข้า​โครงการ​ฯ​ เพื่อให้การดูแลต่อไป    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารืแนวทางการแก้ไขปัญหาการจอดม้ากีดขวางหน้าอาคารพาณิชย์ และปัญหาการส่งกลิ่นเหม็น
18 กันยายน 2563
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมหารือและหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการจอดม้ากีดขวางหน้าอาคารพาณิชย์ และปัญหาการส่งกลิ่นเหม็น โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง (งานจราจร) ตัวแทนรถม้า และผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบ ได้ร่วมพูดคุยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สรุปได้ว่า ขอให้ย้ายจุดจอดรถม้าจากที่จอดอยู่ที่เดิม ให้ย้ายไปอยู่บริเวณอาคาร 5 คูหา ที่เจ้าของอาคารได้มีการยินยอมให้จอด โดยให้เว้นระยะห่างการจอดรถม้าช่วงอาคารพาณิชย์ของผู้ร้อง และย้ายไปยังจุดพักรถม้าที่เทศบาลนครลำปางได้กำหนดไว้ให้ รวมถึงจุดจอดบริเวณหน้าโรงแรมลำปางเวียงทอง ประมาณ 2-3 คัน ในการจอดรับผู้โดยสาร ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปางจะนัดหมายการประชุมร่วมกันอีกครั้ง ทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจดีแล้ว ณ ห้องประชุมพุทธรักษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดการประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
18 กันยายน 2563
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อทบทวนข้อสรุปประเด็นหลักจากการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อสร้างต้นแบบกลไกและกระบวนการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Future City : SFC) ภายใต้หลักการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยท้องถิ่นตามแนวทางของภาครัฐส่วนกลาง ได้คัดเลือกเทศบาลนครลำปาง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ และมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right