นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
08 กรกฎาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย งานจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26 ถึงบ้านเลขที่ 37 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลาวดี บิลดิ้ง เป็นผู้รับจ้าง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒน์ฯ จัดการประชุมหารือการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน”
03 กรกฎาคม 2563
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จัดทำแผนฯ เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการจัดทำแผน โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน เนื่องด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยท้องถิ่นตามแนวทางของภาครัฐส่วนกลาง และได้คัดเลือกเทศบาลนครลำปาง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ เพื่อสร้างต้นแบบกลไกและกระบวนการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Future City : SFC) ต่อไป    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นายกเทศมนตรีนครลำปาง ขานรับโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้จังหวัดลำปางเติบโตน่าอยู่อย่างยั่งยืน
03 กรกฎาคม 2563
วันนี้ (2 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมี นายอเนก มีมงคล รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นต่อแผนการพัฒนาเมืองลำปาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคตของประเทศไทย ภายใต้หลักการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยท้องถิ่นตามแนวทางของภาครัฐส่วนกลาง โดยแนวคิดมุ่งสร้างเมืองดังนี้ 1.ความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 2.เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 3.ความยืดหยุ่นปรับตัวรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.ความปลอดภัยและความเท่าเทียม และ 5.ความภาคภูมิใจและพลเมืองในอนาคต ซึ่งจุดเด่นของแนวคิดนี้คือการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่โครงการ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการร่วมตัดสินใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินการ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้เทศบาลนครลำปางได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่อย่างยืน ระดับประเทศ ทำให้ตอนนี้เทศบาลฯ มีข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่ค่อนข้างสมบรูณ์ครอบคลุมทุกด้าน เชื่อว่ามีศักยภาพที่จะสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานตามโครงการฯ และถือเป็นแนวทางที่ดี เปิดกว้างให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพัฒนาเมืองลำปางให้มีความก้าวหน้าในอนาคตต่อไป.  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ตรวจเข้มพืชผัก ภายในตลาดนัด “พืชผักปลอดภัย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 จังหวัดลำปาง” มั่นใจปลอดภัย ไร้สารเคมี
03 กรกฎาคม 2563
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ใส่ใจในสุขอนามัยของพี่น้องประชาชน ที่มาเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดนัด “พืชผักปลอดภัย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 จังหวัดลำปาง” จึงได้มอบหมายให้ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง เข้าตรวจพืชผักที่ประชาชนจะนำเข้ามาจำหน่ายภายในตลาดฯ ก่อนทุกครั้ง โดยทำการตรวจสารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารฟอมาลีน และ สารพิษ(ยาฆ่าแมลง) เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายเลือกซื้อพืชผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ภายในตลาดฯ มั่นใจได้ว่าสินค้ามีความปลอดภัย ไร้สารเคมี และดีต่อสุขภาพ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเลือกซื้อพืชผักสวนครัว ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ทุกเย็นวันพุธ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะนำสินค้ามาวางจำหน่าย ติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง โทร. 054 237 237 ต่อ 3108 ในวันเวลาราชการ.  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
03 กรกฎาคม 2563
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครลำปาง ดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนบ้านดงไชย และ ชุมชนสิงห์ชัย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ไม่ให้เกิดการติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง นำสุนัขและแมว มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามสถานที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการลงทะเบียน และต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับการบริการด้วย    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เชิญชวนประชาชนชาวลำปาง สวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา (28 กรกฎาคม 2563)
03 กรกฎาคม 2563
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
03 กรกฎาคม 2563
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 วันแรก หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 คลี่คลายลง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) และ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ได้จัดทำมาตรการฯ เริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน ต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จากนั้นล้างมือให้สะอาด และลงบันทึกประวัติการเข้า-ออกโรงเรียน ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร และคณะครูทุกท่าน โดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยพบว่า นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางผู้ปกครองมีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าและอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำ ช้อน-ส้อม เป็นต้น ให้บุตรหลานนำมาใช้ที่โรงเรียน เพื่อเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้สำหรับแจกให้นักเรียนทุกคนอย่างเพียงพอ    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลำปางอย่างต่อเนื่อง
30 มิถุนายน 2563
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะผู้บริหาร เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ โดยมีผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนฯ รวมไปถึงมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ก่อนการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ตลาดนัด พืชผักปลอดภัย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19
30 มิถุนายน 2563
เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเลือกซื้อพืชผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ทุกเย็นวันพุธ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลำปางอย่างต่อเนื่อง ก่อนการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคมนี้
30 มิถุนายน 2563
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) และ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยมีผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนฯ รวมไปถึงมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ก่อนการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right