นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีนาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีนาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
บุคคลต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
04 มีนาคม 2564
เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เข้าคูหา กา 2 ใบ นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน ...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่วมเป็นกำลังใจให้ "น้องอีฟ" TO BE NUMBER ONE Idol รุ่นที่ 11
04 มีนาคม 2564
เชิญชวนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นกำลังใจให้ "น้องอีฟ" ภลดา เอกวรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE Idol รุ่นที่ 11 วันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ TO BE NUMBER ONE Fanclub ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป และช่วยกันโหวตได้ที่ กด1900 1900 94 แล้วกด2 ภาคเหนือ 060    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และนายกเทศมนตรีนครลำปาง
04 มีนาคม 2564
แบ่งเป็น 4 เขต ดังนี้ - เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ และตำบลบ่อแฮ้ว - เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลหัวเวียง ตำบลสวนดอก ตำบลพิชัย(บางส่วน) และตำบลพระบาท(บางส่วน) - เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลสบตุ๋ย - เขตเลือกตั้งที่ 4 ตำบลพระบาท และตำบลชมพู ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น คลิก https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/   เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เข้าคูหา กา 2 ใบ นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน ...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ
04 มีนาคม 2564
ผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถในศิลปะแขนงต่างๆ หรือมีความสามารถเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน จะต้องมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และหลักฐานที่แสดงว่าตนมีความสามารถ เช่น หนังสือรับรองการอบรม ประกาศนียบัตร ฯลฯ มาขอบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ 054-265042    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือประชาชนงดการให้เงินขอทาน
04 มีนาคม 2564
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดเว้นการให้เงินขอทาน หรือตักเตือนผู้กระทำการขอทานไม่ให้ทำการขอทานในพื้นที่ เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดลำปาง ผู้แสวงหาประโยชน์จากผู้กระทำการขอทาน ต้องระวางโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ หากพบเห็นผู้ทำการขอทานและการกระทำที่เข้าข่าย ติดต่อสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มีนาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่บ้้านเลขที่ ๕๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑ ถนนประตูม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 มีนาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔ รายการ
03 มีนาคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right