นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
เทศบาลนครลำปาง ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจาก ปตท. OR ลำปาง ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 5
19 มกราคม 2565
พุธที่ 19 มกราคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ลำปาง ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านต้าสามัคคี ชุมชนบ้านหน้าค่าย ชุมชนป่าขาม 1 ชุมชนบ้านหัวเวียง ชุมชนศรีเกิด และชุมชนศรีชุมใหม่ เพื่อใช้คลายความหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศเปิดประมูลให้เช่าพื้นที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)
19 มกราคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๓ รายการ
19 มกราคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑
19 มกราคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศ การสรรหาพนักงานเทศบาลสายผู้บริหาร
19 มกราคม 2565
                  เทศบาลนครลำปาง ได้ประชาสัมพันธ์การรับโอนฯเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) บัตนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการรับโอน (วันที่ 7 มกราคม 2565) แต่ไม่สามารถสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้  เทศบาลนครลำปาง จึงขอยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลในตำแหน่งดังกล่าว   ประกาศ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจาก ปตท. OR ลำปาง ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 4
19 มกราคม 2565
อังคารที่ 18 มกราคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ลำปาง ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนสนามบิน ชุมชนพระบาทหนองหมู ชุมชนป่าขาม 2 ชุมชนสุขสวัสดิ์ ชุมชนศรีชุมป่าไผ่ ชุมชนถาวรสุข และชุมชนการเคหะนครลำปาง เพื่อใช้คลายความหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ในชุมชนแจ่งหัวริน
19 มกราคม 2565
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจครอบครัวที่มีทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนกำแพงเมือง เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง เตรียมให้การดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2565
19 มกราคม 2565
ประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2565 ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2565 ด้วยนายกเทศมนตรีนครลำปาง มีนโยบายในการจัดกลุ่มภารกิจ (Cluster) 3 กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาเมือง กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มด้านการบริหารงานเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการทำงานกลุ่มงานที่มีภารกิจใกล้เคียง มีเป้าหมายการพัฒนาเดียวกัน สู่การวางแผนและกำหนดระยะเวลาการทำงานให้ชัดเจน และประโยชน์ในการตรวจ กำกับ ติดตาม จึงได้ร่วมประชุมฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง และครอบคลุมแต่ละพันธกิจของกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านการบริหารงานเทศบาลต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ร่วมเวทีเสวนา 5 ภูมิวัฒนธรรมลำปาง
18 มกราคม 2565
อังคารที่ 18 มกราคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภูมิวัฒนธรรม Lampang Study ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง โดยภายในเวทีดังกล่าว มีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาความรู้ 5 ภูมิวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ ประเด็นภูมิหลัง นำเสนอในรูปแบบ Timeline + MAP เน้นเรื่องของยุค ลำดับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สถานที่ตั้งและการปรับเปลี่ยน โยกย้าย หรือการขยายตัวของเมือง ในยุคสมัยต่าง ๆ ย่าน พัฒนาการและย่านเมืองสำคัญของลำปาง รวมถึงภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ - ประเด็นภูมิวงค์ เน้นเรื่อง บุคคล นำเสนอในรูปแบบ Timeline บุคคลสำคัญในประวัติศาตร์ และบุคคลสำคัญที่สร้างคุณค่า เช่น พระนางจามเทวี พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ฯลฯ ตลอดจนตระกูลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมลำปาง นำเสนอในรูปแบบผัง Mapping เช่น เจ้านายลำปาง ขุนนางท้องถิ่น ชนชั้นปกครองจากส่วนกลาง ชนชั้นพื้นถิ่น ฯลฯ - ประเด็นภูมิธรรม นำเสนอในรูปแบบ Timeline เน้นในเรื่องของศาสนา ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ปราชญ์ และบทกวี รวมถึงศาสนสถาน เป็นต้น - ประเด็นภูมิปัญญา นำเสนอในรูปแบบ Timeline เน้นเรื่อง อาหารพื้นถิ่น และกลุ่มชาติพันธ์ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ภาษา วรรณกรรม งานศิลปะ เครื่องมือเครื่องใช้ ภูมิปัญญาอัตลักษณ์พื้นที่ ฯลฯ - และประเด็นภูมิเมือง นำเสนอในรูปแบบ Timeline บทวิเคราะห์ ฐานข้อมูล MAP บรรณานุกรม โดยเน้นภาพสถานการณ์ในช่วงระยะเวลาเกือบ 100 ปีที่ผ่านมาของเมืองลำปาง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2427 – ปัจจุบัน บริบทจังหวัดลำปางในปัจจุบัน และฐานข้อมูล 13 อำเภอ เป็นต้น ทั้งนี้ ในที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าจะต้องรักษา รื้อฟื้น ขุดค้น และชำระประวัติศาสตร์เมืองลำปาง โดยเริ่มจากการชำระเอกสารเก่าก่อน เนื่องจากเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถอ้างอิงได้และเห็นควรดำเนินการในเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไป.
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เชิญร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง จำนวน 9 ฉบับ
18 มกราคม 2565
ตามที่เทศบาลนครลำปาง ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติ โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเทศบัญญัติต่าง ๆ ของเทศบาลนครลำปาง ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปางหรือประชาชนหรือไม่ จึงขอความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง จำนวน 9 ฉบับ ด้วยการสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง ว่าด้วยเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใช้ฌาปนสถานของเทศบาลนครลำปาง พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdxyJc6CneCdp.../viewform ฉบับที่ 2 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeZo2u6WYjjdC.../viewform ฉบับที่ 3 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdtd9Sybyjgd5.../viewform ฉบับที่ 4 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLScuxe1hH05Vqs.../viewform ฉบับที่ 5 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc6wiI2J9ypfw.../viewform ฉบับที่ 6 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLScTVzlUsequmy.../viewform ฉบับที่ 7 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfnjbA0iBAnGJ.../viewform ฉบับที่ 8 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfETF2YQKXzit.../viewform ฉบับที่ 9 (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ... https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfraNYYokDXmq.../viewform สอบถามเพิ่มเติม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานวิจัยและประเมินผล โทร. 054-237237 ต่อ 7412 ในวันและเวลาราชการ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right