นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ จำนวน ๓ โครงการ
21 กันยายน 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๒ รายการ
20 กันยายน 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564
20 กันยายน 2564
1. เริ่มแล้ว รณรงค์ฉีดวัคชีนโควิดให้หญิงตั้งครรภ์ ตั้งเป้า"1 เดือน 1 แสนราย" 2. ศธ. กำชับเงินเยียวยา 2,000 บาท ห้ามสถานศึกษาหัก นร.-นศ. รับเงินไม่ครบ โทร. 1579 3. ยื่นก่อนได้ก่อน! นายจ้างจังหวัดสีแดงเข้ม ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 3,000 บาท 4. กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิกผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5. ฉีดฟรี ! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเป้าหมายอีก ๓ กลุ่มขยายเวลาถึง 31 ธ.ค. 64 6.ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อบรมพัฒนาผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร
20 กันยายน 2564
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นายวิชญ์ศิคภัทร วงค์มณี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และผู้ประกอบการผลิตอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร ในครั้งนี้ โดย นางนงคราญ คชรักษา นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังอาหารที่จำหน่ายในท้องตลาดของลำปาง พบปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด มีการใช้ผิดประเภท และใช้ในปริมาณสูงเกินมาตรฐาน เพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว จึงได้จัดการอบรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงสภาพปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหาร มีความรู้ในหลักการพื้นฐาน แนวทางการใช้และคุณภาพมาตรฐานด้านวัตถุเจือปนอาหารตามที่กฎหมายกำหนด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ส่งผลต่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง \      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง แก้ไขปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นในตลาด
20 กันยายน 2564
ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลนครลำปาง เข้าตรวจสอบและรับทราบปัญหาขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น บริเวณตรอกเจ้ากว้าน ตลาดออมสิน หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แนวทางการบริหารในการจัดการเชิงกลยุทธ์ The Executives Room
20 กันยายน 2564
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เชิญคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการทุกสำนัก-กอง และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง ร่วมสนทนาหารือแนวทางการบริหารในการจัดการเชิงกลยุทธ์ The Executives Room เพื่อให้การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง High Performance Organization ณ ห้องประชุมนายกเทศมนตรีนครลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง วันที่ 20 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564
พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 คน หายแล้วกลับบ้าน 2 คน ระหว่างรักษา 63 คน Cr. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง วันที่ 19 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564
พบผู้ป่วยรายใหม่ 13 คน หายแล้วกลับบ้าน 11 คน ระหว่างรักษา 56 คน Cr. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ "เยาวชนมั่นใจชนะภัยยาเสพติด"
20 กันยายน 2564
บรรยากาศคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ "เยาวชนมั่นใจชนะภัยยาเสพติด" ณ มิวเซียมลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แจ้งปรับภูมิทัศน์เมืองลำปาง ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้
20 กันยายน 2564
เทศบาลนครลำปาง จะทำการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความเรียบร้อยสวยงาม และป้องกันอันตรายต่อบ้านเรือนของประชาชน รวมถึงผู้ที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา โดยมีเส้นทางดังนี้ 1. ถนนเวียงละกอน ตั้งแต่แยกไฟแดงโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ถึงแยกไฟแดงเพ็ญทรัพย์ ทั้งสองฝั่งถนน 2. ถนนสุเรนทร์ ตั้งแต่แยกไฟแดงโรงน้ำแข็ง ถึงแยกไฟแดงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตลำปาง ทั้งสองฝั่งถนน 3. ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกไฟแดงดอนปาน ถึงหน้าค่ายทหาร(มทบ.32) ทั้งสองฝั่งถนน โดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. จึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางดังกล่าว รวมถึงประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ให้ความร่วมมือต่อผู้ปฏิบัติงาน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right