นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ต้อนรับคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนลำปาง
17 มกราคม 2563
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนลำปาง โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และผู้แทนชุมชน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการเคหะชุมชนลำปาง ภายในงานมีการจัดแสดงงานฝีมือของคนในชุมชน รวมไปถึงผลงานที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย พร้อมทั้งรับชมการแสดงจากตัวแทนชุมชน นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการเคหะชุมชนลำปางมีจำนวน 864 หน่วย จัดตั้งเป็นชุมชนลำดับที่ 40 ของเทศบาลนครลำปาง ใช้ชื่อว่า “ชุมชนการเคหะนครลำปาง” โดยตลอดระยะเวลา 30 ปี เคหะชุมชนลำปาง ได้พัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินกิจกรรมได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการธงฟ้าประชารัฐ โครงการส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชน กองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน โครงการชุมชนเราไม่ทิ้งกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชนการเคหะนครลำปาง จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มุ่งเป็นเลิศด้านศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญและน่าศึกษาตลอดไป” ซึ่งได้รับรางวัลรับรองความเข้มแข็งของชุมชนมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศประเภทอาคารแนวราบ จากโครงการประกวด “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2562” ซึ่งถือเป็นชุมชนมาตรฐานสูงของการเคหะแห่งชาติอีกชุมชนหนึ่ง ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติ จะผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบแก่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
จังหวัดลำปางจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหลักสูตร
17 มกราคม 2563
วันที่ 17 มกราคม 2563 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “อสม.หมอประจำบ้าน” ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้มีนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวต้อนรับคณะ อสม. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย การอบรมวันนี้มีกลุ่มประธานอาสาสมัครระดับหมู่บ้าน/ชุมนุม ในเขตอำเภอเมืองลำปางเข้าร่วมกว่า 228 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพประธานอาสาสมัครระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครหมอประจำบ้านได้ตามสมรรถนะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สามารถนำความรู้ไปพัฒนากลุ่มสมาชิกในระดับครัวเรือน และยกระดับเป็นชุมชนสร้างสุขตามที่มุ่งหวังไว้   ภาพ/ข่าว นายวริศรา มีบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นี้ ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน”
17 มกราคม 2563
เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน” ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2/2563 ร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมชมวิถีชีวิต แหล่งเรียนรู้ในชุมชนสิงห์ชัย และร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม กำหนดนัดรวมพลพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ก่อนเคลื่อนขบวนสู่ชุมชนสิงห์ชัย ภาพ/ข่าว นาย วริศรา มีบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ลงพื้นที่เยือนชุมชนท่ามะโอ – ประตูป่อง ภายใต้โครงการ "ผูกใจ คลายทุกข์ ยุค IT คนลำปางไม่ทิ้งกัน"
17 มกราคม 2563
ช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและสมาชิกชมรม อสม.เทศบาลนครลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการเยียวยาและให้กำลังใจ ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ตามโครงการ ผูกใจ คลายทุกข์ ยุค IT คนลำปางไม่ทิ้งกัน ทั้งนี้ได้ถือโอกาสเยี่ยมเยี่ยนประชาชนในชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่องด้วย        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ จ.นราธิวาส เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง.
17 มกราคม 2563
เย็นวันนี้ (16/01/63) นางละมัย บุญยงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาล และนายสวาท จำปาอูป หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ซึ่งนำโดย นายสุทัศน์ ทองจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอและนายสุกรี ฮูลูสาและ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ พร้อมคณะฯ กว่า 45 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง ที่ได้รับรางวัลที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอแสดงความยินดีกับ “ครูดีเด่นจังหวัดลำปาง” ประจำปี 2563
17 มกราคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครลำปาง เข้ารับรางวัล “ครูดีเด่น” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ณ อาคารหอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในปี 2563 ดังนี้ 1. นายชนทีฆา พรหมหมา ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) รางวัลเครื่องหมายเชิดเกียรติคุรุสดุดี ระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. นางจามจุรี หาดสาร ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. นายนิมิต เจียมตน ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดลำปาง 4. นางกัลยา ลุผล ครูชำชาญการ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดลำปาง 5. นายวริทธ วรรณจันทร์ ครูชำชาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 6.นางพรพรรณ ไชยวรรณ์ ครูชำชาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 7. นางอารีพรรณ เครือกลางรงค์ ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 8. นางนัฐตินา ตุลาพันธุ์ ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 9. นางขวัญใจ พรหมมา ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 10. นางสาวกนกพร เมฆศิริ ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 11. นางรจนา วรรณยศ ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 12. นางสาวมณฑิรา วิลาศี ครูชำชาญการ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 13. นางสาวตรีนันท์ ลำขาว ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 14. นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) รางวัลพฤหัสบดี 15. นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผอ.ชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลพฤหัสบดี 16. นางธีรนันท์ เฟื่องฟูกิจการ ครูชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) รางวัลพฤหัสบดี 17. นางสาวอุษา สมคิด ผอ.สำนักการศึกษา สำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา 18. นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผอ.ชำชาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา   ภาพ/ข่าว​ นายอัจฉรา​ เงื้อกระโทก นาย​วริศรา​ มีบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปางและคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 5/2563
17 มกราคม 2563
วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 นายทวี กาอินต๊ะ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปางและคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปั่นจักรยานไปเยือนชุมชนสิงค์ชัย ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 พร้อมทั้งกำหนดการเส้นทางการปั่นจักรยานใช้ในวิถีชีวิตประจำวันรอบเมืองลำปาง และหารือกำหนดวันจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลคนปั่นจักรยาน” ในเดือนภุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดหน้าที่คณะกรรมการเครือข่ายสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง ต่อไป.   ภาพ/ข่าว นายอัจฉรา เงื้อกระโทก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง            
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
บริษัทศิรินาวิน จำกัด และองค์กรจัดการน้ำเสีย เข้าพบสวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครลำปาง
17 มกราคม 2563
วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากผู้แทน บริษัทศิรินาวิน จำกัด และองค์กรจัดการน้ำเสีย และร่วมอวยพรปีใหม่ 2563 ณ ห้องรับรอง เทศบาลครลำปาง ภาพ/ข่าว นายอัจฉรา เงื้อกระโทก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เรือนจำกลางลำปาง เข้าพบสวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครลำปาง
17 มกราคม 2563
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากนายนัทธี จิตสว่าง​ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง พร้อมคณะ และร่วมอวยพรปีใหม่ 2563 ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนประตูต้นผึ้ง และชุมชนท่านางลอย จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2563
17 มกราคม 2563
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้าร่วมงานสวัสดีปีใหม่ 2563 ของผู้สูงอายุในชุมชนประตูต้นผึ้ง และชุมชนท่านางลอย ภายในงานได้ร่วมกิจกรรมแจกของขวัญ และร่วมรับประทานอาหารกับกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมทั้งร่วมรับฟังคำอวยพรปีใหม่ 2563 จากตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ตนเองต่อไป ณ ที่ทำการชุมชนประตูต้นผึ้ง และชุมชนท่านางลอย      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right