เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ประกาศวันหยุดทำการสถานธนานุบาล
27 มีนาคม 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดลำปาง วันที่ 27 มีนาคม 2566
27 มีนาคม 2566
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดลำปาง วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ สถานีตรวจวัดตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มีค่าสูงสุดที่ 114 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร *อยู่ในเกณฑ์ *มีผลกระทบต่อสุขภาพ*
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบนสะพานรัษฎาภิเศกแบบล้านนา
27 มีนาคม 2566
นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบนสะพานรัษฎาภิเษกแบบล้านนา เนื่องในโอกาส "ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ในการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวลำปาง ร่วมกันทำบุญตักบาตรด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก สำหรับ งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก "ขัวหลวงรัษฎา ครบ 106 ปี" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 โดยค่ำคืนนี้ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เชิญชมนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก นิทรรศการภาพถ่าย และภาพวาด มุมถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมสาธิตงานประดิษฐ์ ผผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารท้องถิ่น ณ กองฮิมวัง 18.00 น. ชมการแสดงดนตรีร่วมสมัย 19.30 น. การแสดง Light Show & Sound "ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี และสีสันแม่น้ำวัง" รอบที่ 1 20.30 น. การแสดง Light Show & Sound "ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี และสีสันแม่น้ำวัง" รอ  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
บรรยากาศงาน “ขัวหลวงรัษฎา ๑๐๖ ปี” ค่ำคืนแรก
27 มีนาคม 2566
ช่วงค่ำวันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นค่ำคืนแรกของการจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “ขัวหลวงรัษฎา ๑๐๖ ปี” ที่มีการประดับตกแต่งด้วยแสง สี เสียง สวยงามอลังการ พร้อมจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาด มุมถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมสาธิตงานประดิษฐ์ และการจำหน่ายสินค้าของดีเมืองลำปาง ณ กองฮิมวัง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สู่การนำทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางมาสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญ รู้สึกรัก หวงแหน และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สะพานรัษฎาภิเศก ให้คงอยู่คู่เมืองลำปางสืบไป ตามนโยบาย “นครลำปาง เมืองเทศกาลและวัฒนธรรม” ของ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในการนี้ นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมเดินเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานและถ่ายภาพร่วมกับสะพานรัษฎาภิเศก โดยจะจัดงานไปจนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2566 เริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ สะพานรัษฎาภิเศกและพื้นที่โดยรอบ จึงขอเชิญชวนประชาชน มาร่วมรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก สะพานอันเก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์คู่เมืองลำปาง ที่มีอายุกว่า 106 ปี พร้อมแต่งกายย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศ และรับชมการแสดง Light Show & Sound “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี และสีสันแม่น้ำวัง” รอบแรกเวลา 19.30 น. และรอบที่สองเวลา 20.30 น.  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ผลการประกวดวาดภาพจากเรื่องเล่าสะพานรัษฎาภิเศก “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี”
27 มีนาคม 2566
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ มิวเซียมลำปาง เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพจากเรื่องเล่าสะพานรัษฎาภิเศก เนื่องในงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปี 2566 “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี” โดยมีน้อง ๆ เยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประกวดและสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายธนศักดิ์ ปัดใจ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงศรัญญา ขจรคำ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงภัทรวดี ฝ้ายตระกูล รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงธนิสตา เมืองลอง รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงวิชญาดา ปันทะสืบ รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงรัชนา ยองคำ รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงกชพร นะทีสี ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชาลิสา ไชยคันธิยะ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพิชญ์สุกานต์ กวางประเสริฐ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวอธิติ จ๊ะปิน รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกัญญาพัชร ใจวัน รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงวรรณพร ชมภูศรี รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์พรรษา เลิศสุดยอด รางวัลชมเชย ได้แก่ นายณัฐชานนท์ ศรียา โดยภาพของน้อง ๆ ทั้งหมด จะนำไปจัดแสดงภายในงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี” สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศก และถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งกาดกองต้า  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การประกวดวาดภาพจากเรื่องเล่าสะพานรัษฎาภิเศก “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี”
27 มีนาคม 2566
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ มิวเซียมลำปาง มีน้อง ๆ เยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพจากเรื่องเล่าสะพานรัษฎาภิเศก เนื่องในงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปี 2566 “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี” กันอย่างคึกคัก ซึ่งแต่ละคนต่างแสดงความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ ทำให้เกิดภาพที่สวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียว นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสะพานรัษฎาภิเศก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประกวดมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของสะพานอันเก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองลำปาง และเกิดจินตนาการถ่ายทอดออกมาผ่านภาพวาด ที่สร้างสรรค์และสวยงาม โดยภาพของน้อง ๆ ทั้งหมด จะนำไปจัดแสดงภายในงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี” สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศก และถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งกาดกองต้า
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พิธีเปิดงาน “ขัวหลวงรัษฎา ๑๐๖ ปี”
27 มีนาคม 2566
ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “ขัวหลวงรัษฎา ๑๐๖ ปี” ซึ่งเป็นค่ำคืนที่สองของการจัดงานฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศก จากนั้น ร่วมรับชมการแสดงจากน้อง ๆ เยาวชน พร้อมมอบรางวัลให้กับน้อง ๆ ที่ชนะการประกวดวาดภาพจากเรื่องเล่าสะพานรัษฎาภิเศก “ขัวหลวงรัษฎา ๑๐๖ ปี” และร่วมรับชมการแสดง Light Show & Sound “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี และสีสันแม่น้ำวัง” ที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมชมงานได้เป็นอย่างดี เทศบาลนครลำปาง จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “ขัวหลวงรัษฎา ๑๐๖ ปี” ขึ้น โดยมีการประดับตกแต่งด้วยแสง สี เสียง สวยงามอลังการ พร้อมจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาด มุมถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมสาธิตงานประดิษฐ์ และการจำหน่ายสินค้าของดีเมืองลำปาง ณ กองฮิมวัง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สู่การนำทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางมาสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญ รู้สึกรัก หวงแหน และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สะพานรัษฎาภิเศก ให้คงอยู่คู่เมืองลำปางสืบไป ตามนโยบาย “นครลำปาง เมืองเทศกาลและวัฒนธรรม” ของ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง โดยในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. จะจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป บนสะพานรัษฎาภิเศกแบบล้านนา จึงขอเชิญชวนประชาชน มาร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล และในช่วงค่ำ เชิญมาร่วมรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก เป็นค่ำคืนสุดท้าย พร้อมแต่งกายย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศ และรับชมการแสดง Light Show & Sound “ขัวหลวงรัษฎา 106 ปี และสีสันแม่น้ำวัง” รอบแรกเวลา 19.30 น. และรอบที่สองเวลา 20.30 น.  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ผนึกกำลัง อบจ. กรมเจ้าท่า เดินหน้าโครงการพัฒนาแม่น้ำวัง
27 มีนาคม 2566
เทศบาลนครลำปาง ผนึกกำลัง อบจ. กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน พร้อมนับหนึ่งเดินหน้าโครงการพัฒนาแม่น้ำวัง ในพื้นที่ เตรียมสร้างฝายชะลอน้ำ เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพื่อบ้านเมืองที่สวยงาม #นครลำปางเมืองสสิ่งแวดล้อมดี ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง นายกิตติ จิวะสันติการ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและดูแลรักษาแม่น้ำวัง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานองค์กร และประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเป็นอย่างหลากหลาย ด้วยแม่น้ำวัง เป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านจังหวัดลำปาง มีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ 12 กิโลเมตร ปัจจุบันสภาพท้องลำน้ำบางช่วงมีการตื้นเขินและมีวัชพืชเกิดขึ้นทำให้ภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำไม่เรียบร้อยสวยงาม และในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีน้ำไหลหลาก กัดเซาะอาคารป้องกันตลิ่ง ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้เกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและชีวิตทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศที่หลายหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษา และหากจะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงที่ดำเนินการในแม่น้ำจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายให้ถูกต้อง ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบร่วมกันให้เริ่มนับหนึ่งโครงการพัฒนาแม่น้ำวังในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวลำปางเป็นหลัก เบื้องต้น ให้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานร่วมกันต่อไป  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ของสำนักการศึกษา จำนวน 9 โครงการ
24 มีนาคม 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดลำปาง วันที่ 24 มีนาคม 2566
24 มีนาคม 2566
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดลำปาง วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ สถานีตรวจวัดตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มีค่าสูงสุดที่ 59 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร -อยู่ในเกณฑ์ -เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ-
อ่านต่อ keyboard_arrow_right