นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวสรรหาบุคคล
ประกาศแจ้งกำหนดวันสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครลำปาง และแจ้งเลื่อนการประกาศกำหนดสถานที่และเวลาสรรหาฯ
27 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง
27 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 พฤษภาคม 2565
ด้วยเทศบาลนครลำปาง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 28 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 7-15  มิถุนายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ แนบท้ายนี้ 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
15 มีนาคม 2565
หนังสือประชาสัมพันธ์และประกาศรับโอน
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
03 มีนาคม 2565
หนังสือประชาสัมพันธ์และประกาศเทศบาลนครลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศ การสรรหาพนักงานเทศบาลสายผู้บริหาร
19 มกราคม 2565
                  เทศบาลนครลำปาง ได้ประชาสัมพันธ์การรับโอนฯเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) บัตนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการรับโอน (วันที่ 7 มกราคม 2565) แต่ไม่สามารถสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้  เทศบาลนครลำปาง จึงขอยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลในตำแหน่งดังกล่าว   ประกาศ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
30 ธันวาคม 2564
                 เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศฯ แนบท้ายนี้   ประกาศ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่ง สายผู้บริหารฯ
08 ธันวาคม 2564
              เทศบาลนครลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล  ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    ประกาศประชาสัมพันธ์.pdf
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ
07 ธันวาคม 2564
เทศบาลฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และหลักเกณฑ์การจัดจ้างบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  11 ตำแหน่ง รวม 43 อัตรา  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการสรรหาฯ ในแต่ละตำแหน่ง ตามลำดับที่แจ้งไว้ในประกาศฯ  มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง ในวันที่ 23  ธันวาคม  2564  เวลา 9.00 - 10.00  น.  ณ  ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคาร 7  สำนักงานเทศบาลนครลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
17 พฤศจิกายน 2564
      เทศบาลนครลำปาง ขอประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหารที่ว่าง   ประกาศ รับโอน
อ่านต่อ keyboard_arrow_right