นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวสรรหาบุคคล
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
12 มกราคม 2564
ด้วยเทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้าย
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล
09 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศยกเลิกการประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
09 กันยายน 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลฯ
31 สิงหาคม 2563
เทศบาลฯ ขอประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในแต่ละตำแหน่ง ในลำดับที่ที่เทศบาลเรียกบัญชี (ตามประกาศท้ายนี้) มารายงานตัว ณ ห้องงานบริหารทรัพยากรมนุษย์  อาคาร 7 (สำนักการช่าง - กองคลัง) ชั้น 3 ภายในวันที่ 11 กันยายน  2563  ในวันและเวลาราชการ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศ เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
31 สิงหาคม 2563
    เทศบาลนครลำปาง ขอประกาศฯ เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรฯ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา         ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ ในการทดสอบสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร
19 สิงหาคม 2563
       เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ฯ และความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (การทดสอบข้อเขียน) ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ไปแล้วนั้น       บัดนี้ เทศบาลนครลำปาง ขอประกาศฯ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในการทดสอบสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง เทศบาลนครลำปาง        *****ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาที่กำหนดไว้ ตามเอกสารแนบท้ายนี้
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
11 สิงหาคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดห้องสอบในการสรรหาและเลือกสรรฯ (เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร
06 สิงหาคม 2563
     ตามที่ เทศบาบนครลำปาง ได้ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ สรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยกำหนดสถานที่สอบข้อเขียน ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 -11.00 น. ไปแล้วนั้น     บัดนี้ เทศบาลนครลำปาง ขอประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดห้องสอบในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร เพิ่มเติม     ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ยกเลิกการประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
04 สิงหาคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวันเวลาและสถานที่สรรหาฯ
31 กรกฎาคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right