นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกาศจากเทศบาล
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
13 มิถุนายน 2565
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 งานงวดเดียว โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราดร คอนสตรัคชั่น  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
10 พฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 6 งวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรลำปางก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง
28 เมษายน 2565
รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
22 เมษายน 2565
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะประตูเวียง  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งยางตอง  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
19 เมษายน 2565
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ซอยมนตรีวิษณุ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 196/2 ถึงบ้านเลขที่ 196  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งไพลิน ก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
18 เมษายน 2565
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและห้องปฎิบัติงาน (ห้องงานสภา) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดภราดร คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
05 เมษายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 3 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งไพลิน ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
04 เมษายน 2565
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงผนังอิฐทนไฟเตาเผาแก๊สสุสานไตรลักษณ์ ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลาวดี บิลดิ้ง ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
29 มีนาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
17 มีนาคม 2565
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)   ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right