นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกาศจากเทศบาล
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
08 มกราคม 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
13 พฤศจิกายน 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๔ ก.ค. - ก.ย. ๖๓)
04 พฤศจิกายน 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
28 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔
22 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
22 กันยายน 2563
ดาวน์โหลด ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
17 กรกฎาคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ ม.ค. - มี.ค. ๖๓)
16 เมษายน 2563
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ในการติดต่อราชการ
08 เมษายน 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right