นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกาศจากเทศบาล
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
12 กรกฎาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
28 มิถุนายน 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มาตรการป้องกันการรับสินบน
28 มิถุนายน 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
28 มิถุนายน 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
28 มิถุนายน 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
28 มิถุนายน 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
28 มิถุนายน 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
02 พฤษภาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง
13 มีนาคม 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง
13 มีนาคม 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right