นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับแม่น้ำวัง
27 มิถุนายน 2565
เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับแม่น้ำวัง จาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง http://www.xn--q3cac0a2evabc8jd2fnc7c.net/report5-detail.php  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ข้อมูลปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง
14 มิถุนายน 2565
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรม “การตัดเย็บหมอนขิดสามเหลี่ยม” เพื่อพัฒนาอาชีพ ณ ชุมชนเทศบาล 4
26 พฤษภาคม 2565
อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมหลักสูตร “การตัดเย็บหมอนขิดสามเหลี่ยม” เพื่อพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง และกลุ่มอาชีพชุมชนเทศบาล 4 เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรผู้ฝึกสอนในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะความสามารถในการตัดเย็บหมอนขิดสามเหลี่ยม สู่การพัฒนาสร้างเป็นอาชีพและเกิดรายได้สู่ชุมชนต่อไป ณ ศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง จัดการอบรม “วิถีชีวิตใหม่ ห่างไกลโควิด-19” ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านดงม่อนกระทิง
26 พฤษภาคม 2565
เช้าวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “วิถีชีวิตใหม่ ห่างไกลโควิด” พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และกลุ่มผู้สูงอายุบ้านดงม่อนกระทิง เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ โดย นางสุลาลัย ชมภูปิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองม่อนกระทิง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง วิถีชีวิตใหม่ ห่างไกลโควิด-19 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและป้องกันการเกิดภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุได้ ณ ที่ทำการผู้สูงอายุบ้านดงม่อนกระทิง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการบริหารจัดการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุ
26 พฤษภาคม 2565
อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการบริหารจัดการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุ เทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จากนั้นร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง จาก ดร.นิมิตร และ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จาก ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา โดยในวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 จะเดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของผู้สูงอายุกับหน่วยงานอื่น ในประเด็นการบริหารจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญร่วมงานสมโภช กระถางธูปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
24 พฤษภาคม 2565
ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานกระถางธูปให้สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อน้อมถวายแด่องค์เจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแม่ทับทิมทั่วประเทศ ซึ่งศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง เป็นศาลเจ้า 1 ใน 9 แห่งที่ได้รับพระราชทาน ศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง กำหนดจัดพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ พร้อมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ 67 พรรษา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีคุณูปการต่อชาวจีนไหหลำบนแผ่นดินไทย และการบำเพ็ญสาธารณกุศลตามเจตนารมณ์ของบรรพชนชาวจีนไหหลำที่อพยพพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งราชจักรีวงศ์ ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2565 พิธีสมโภชฯ ประกอบด้วย วันที่ 26 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีพิธีอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ จากหอปูมละกอนไปประดิษฐานหน้าโต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานข่วงนคร โดยจะมีการสมโภช ประกอบด้วย การแสดง รำพัด รำไทเก๊ก จากชมรมไทเก็กหยวนจี่อู่นครลำปาง การแสดงเสือ มังกร สิงโตชุดใหญ่ ของชมรมเสือ สิงโต มังกร นครลำปาง ที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน ซึ่งมีจำนวนเสือ มังกร สิงโต ไม่น้อยกว่า 15 หัว วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พิธีทางศาสนา จัดริ้วขบวนอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ จากลานข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ไปตามถนนบุญวาทย์ถึงสี่แยกศาลากลางเก่า เลี้ยวซ้ายไปตามถนนไปรษณีย์ และเลี้ยวซ้ายไปตามถนนทิพย์ช้าง ถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง ทั้งนี้ ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง จะมีพิธีน้อมเกล้าถวายกระถางธูปพระราชทานฯ แด่องค์เจ้าแม่ทับทิมและพิธีเจ้นเบี่ยว ซึ่งเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์และสืบชะตาตามธรรมเนียมจีน จึงเชิญสาธุชนร่วมนมัสการองค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เจ้าแม่สวรรค์ และชมการแสดง อุปรากรจีน (งิ้วหุ่นกระบอก) ที่ได้จัดถวายองค์เจ้าแม่ทับทิม ตลอดการจัดงาน
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อบรมการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่สู่ความเลิศทางวิชาการ
24 พฤษภาคม 2565
จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวมอบนโยบายแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และความห่วงใยกับคณะครู ตลอดจนกระบวนการปรับการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของรายวิชา ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ณ บ้านป่องนัก (พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32) โดย นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่สู่ความเลิศทางวิชาการ ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สภาเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ศึกษาร่างเทศบัญญัติ “สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร”
24 พฤษภาคม 2565
บ่ายวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการ เลขานุการฯ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมลงพื้นที่เพื่อสอบถามและสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครลำปาง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามเทศบัญญัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เริ่มศึกษาร่างเทศบัญญัตินครลำปาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2565 ตามที่สภาเทศบาลนครลำปาง ได้มีมติแต่งตั้งฯ ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง จัดการอบรมการจัดทำแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
24 พฤษภาคม 2565
เช้าจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการอบรมโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 85 ชุมชน (กลุ่มที่ 1) เข้าร่วมการอมรมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ต่อมาในช่วงบ่าย นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการอบรมฯ (กลุ่มที่ 2) โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง จัดการอมรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่” และ “กระบวนการจัดทำแผนชุมชน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำแผนชุมชนเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ต่อไป  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของ อปท.
24 พฤษภาคม 2565
เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยสามารถร่วมตอบแบบสำรวจฯ ด้วยการสแกน QR Code หรือคลิก https://bit.ly/3JYhTZY  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right