นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการให้บริการประชาชน

          สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการให้บริการประชาชน ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ให้บริการเวลา 8.30 น. – 16.30 น.
- วันเสาร์ ให้บริการเวลา 9.00 น. – 16.00 น.
- งดให้บริการวันอาทิตย์