นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ ๓ งานก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจก.พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง