นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง โดยมีคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนหารือแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานและการส่งเสริมการตลาดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 ร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง