นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

        ประมวลภาพงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “ด้วยรักจากใจ สานสายในมุทิตา” ในคืนวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอเชียลำปาง

โดยมีรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้
1. นายชนวน จิรจรัสตระกูล รองปลัดเทศบาล
2. นายสุขเกษม อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คศ.3
3. นางไพลินทร์ เครือเป็ง พนักงานครูเทศบาล คศ.3
4. นางสุริพร หลวงใหญ่ พนักงานครูเทศบาล คศ.4
5. นางอุไรวรรณ บุญเพ็ง พนักงานครูเทศบาล คศ.3
6. นางสมจิตร ไชยสิทธิ์ พนักงานครูเทศบาล คศ.3
7. นางสุพัตรา โสรสิงห์ พนักงานครูเทศบาล คศ.3
8. นางลินนา อ่อนมั่น พนักงานครูเทศบาล คศ.3
9. นายมานิตย์ ทิพย์มณี พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
10. นายเทียม ปลายนา คนงาน
11. นายถวิล บุญเรือง คนงาน