นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนชาวลำปาง ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ในโครงการเดินเพื่อในหลวง Walk for the King

           เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปาง ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ในโครงการเดินเพื่อในหลวง Walk for the King และกองทุน Art for Cancer โดยมี “นายจิตติวัฒน์ เตชะรัตนยืนยัน” เดินเท้าเทิดพระเกียรติ “จากเหนือสุดประเทศไทยถวายเหนือหัว” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะทาง 1,045 กิโลเมตร จากจังหวัดเชียงรายมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 35 วัน (18 กันยายน – 22 ตุลาคม) ระหว่างทางจะเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินคนละ 1 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ สมทบกองทุน Art for Cancer ที่จัดตั้งในโรงพยาบาลศิริราช โดยคณะฯจะเข้าสู่จังหวัดลำปางในวันที่ 25 – 27 กันยายนนี้