นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรดน้ำศพ นายรุ่งโรจน์ ศรีลาภรณ์

                นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายรุ่งโรจน์ ศรีลาภรณ์ ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 52 ปี ตั้งศพบำเพ็ญกุศลในระหว่างวันที่ 3 – 8 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดสิงห์ชัย