นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วมสืบสานงานประเพณี "ล่องสะเปาจาวละกอน" ประจำปี 2560

2-4 พฤศจิกายน นี้ ร่วมสืบสานงานประเพณี "ล่องสะเปาจาวละกอน" ประจำปี 2560 ...ชมวัฒนธรรมสองแผ่นดิน...

2 พฤศจิกายน 2560 การประกวด "แม่หญิงสะเปาแก้ว สะเปาคำ" ณ ข่วงนคร
3 พฤศจิกายน 2560 การประกวด "สะเปาลอยน้ำ" แห่งเดียวในประเทศไทย บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย
4 พฤศจิกายน 2560 การประกวด "สะเปารถใหญ่" จาก 13 อำเภอ ณ สามแยกเก๊าจาว - ข่วงนคร 
และชมอลังการโคมล้านนา เลือกซื้อสินค้า OTOP ของดีนครลำปางตลอดงาน