นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ ร.ต.ต.สมศักดิ์ แหลมคม

เทศบาลนครลำปาง มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ ร.ต.ต.สมศักดิ์ แหลมคม ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและอุทิศตนช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น