นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 3 จัดงาน “วันบุญทวงศ์ ประจำปี 2560”

          ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดงาน “วันบุญทวงศ์ ประจำปี 2560” โดยในวันที่ 5 ตุลาคม ถือเป็นวันคล้ายวันพิราลัยของเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย ทางโรงเรียนฯ และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ จึงได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล รำลึกถึงพระคุณของพลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตย์ ที่ได้อุทิศที่ดินและก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูลขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2458 และจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติที่ดี ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 38 ทุนๆละ 2,000 บาท ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล