นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่จัดระเบียบสถานที่ รับ-ส่ง ผู้โดยสาร สถานีขนส่งฯ ลำปาง

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง บูรณาการการทำงานร่วมกันลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง เพื่อจัดระเบียบสถานที่จอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารภายในสถานีฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้กีดขวางทางจราจร มุ่งพัฒนาการบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ประชาชน ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 นี้