นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสืบสานงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน”

           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันกำหนดจัดงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน" ในระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดลำปาง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

           ดร.กิตติภูมิ กล่าวว่า งานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ ในค่ำคืนของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จะจัดให้มีการประกวด “แม่หญิงสะเปาแก้ว-สะเปาคำ” ซึ่งเปิดเริ่มเปิดรับสมัครแล้วที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น เพื่อค้นหาสาวงามที่จะมาร่วมขบวนแห่ล่องสะเปาจาวละกอน บนเวทีการประกวดจัดให้มีการแสดงดนตรีของศิลปินล้านนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม บนเวทีข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกาจังหวัดลำปาง

ในค่ำคืนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ชมประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตามีที่เดียว และแห่งเดียวในประเทศไทย ในรูปแบบของการประกวด “สะเปาน้ำ” ตั้งเป้าไว้ จำนวน 20 สะเปา ที่จะมาล่องลอยกลางลำน้ำแม่น้ำวัง ตั้งแต่สะพานวัดเกาะ ถึง บริเวณเหนือเขื่อนยาง สะพานแขวนท่าน้ำสิงห์ชัย หลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด จังหวัดลำปาง ภายในงานนอกจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสืบสานงานประเพณีอันดีงามดั้งเดิมของชาวล้านนาไว้แล้วยังสามารถที่จะสัมผัสถึงกลิ่นไอของ “วัฒนธรรมสองแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ 9 สู่สมัยรัชกาลที่ 10 ถ่ายทอดผ่านการแสดงบนเวทีกลางลำน้ำแม่น้ำวัง

           ในค่ำคืนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ชมขบวนแห่สะเปารถใหญ่จำนวน 15 ชบวน จากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งขบวนบริเวณสามแยกเก๊าจาว เคลื่อนไปตามถนนประสานไมตรี ผ่านหน้าสถานีรถไฟ ผ่านสี่แยกดอนปาน สู่ถนนฉัตรไชย มายังข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ชมการแสดงของศิลปิน บนเวทีข่วงนคร ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปจนถึงศาลากลางจังหวัดลำปาง(เก่า) หรือ หน้าโรงเรียนเทศบาล 3

             และที่ถือว่าเป็นความพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่าน คือ ในการจัดงานครั้งนี้ ตัวแทนภาคประชาชนจาก 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปางจะร่วมกันสร้าง“โคมหลวงลำปาง” ขึ้นมาเพื่อประดับตกแต่งให้โดดเด่นกลางลานเอนกประสงค์สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาบันทึกภาพประทับใจภายในบริเวณงาน นอกจากนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด หัตถกรรมชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นของดีเมืองลำปาง ดื่มด่ำกับบรรยากาศสีสันแห่งล้านนาตกแต่งประดับประดาด้วยโคมล้านนา ซุ้มประตูป่า และโคมไฟต่าง ๆ ที่หลากหลาย บนถนนบ้านเชียงราย ตลอดงานทั้ง 3 คืน สัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำวัง ฟังเพลงขับกล่อมตลอดงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมา “ล่องสะเปา” ที่ลำปาง เมืองต้องห้าม...พลาด