นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีฌาปนกิจ นายรุ่งโรจน์ ศรีลาภรณ์ บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง

           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายรุ่งโรจน์ ศรีลาภรณ์ บุคลากรสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 52 ปี ณ สุสานร่องสามดวง ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา