นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

          คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชี้แจงขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สำหรับประชาชน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่แบ่งประชาชนเป็น 9 แถว
2. เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถว ทั้ง 9 แถว แถวละ 9 คน
3. เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ คอยส่งดอกไม้จันทน์ให้ประชาชน
4. ประชาชนเข้าประจำจุดถวายดอกไม้จันทน์ ถวายคำนับหนึ่งครั้ง แล้ววางดอกไม้จันทน์ที่พาน จากนั้นถวายคำนับอีกครั้งก่อนเดินแยกออก ซ้าย – ขวา
5. รับแผ่นพับพระราชประวัติและหนังสือที่ระลึก