นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” แห่งเดียวในประเทศไทย

          ภาพบรรยากาศความยิ่งใหญ่ตระการตา และความงดงามของงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” แห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมกลับมาให้ชาวลำปาง ร่วมส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม พบกันในวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายนนี้ บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัยและข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง

2 พ.ย. ชมการประกวด "แม่หญิงสะเปาแก้ว สะเปาคำ" ณ ข่วงนคร

3 พ.ย. ชมการประกวด "สะเปาลอยน้ำ" แห่งเดียวในประเทศไทย บริเวณท่าน้ำสิงห์ชัย

4 พ.ย. ชมการประกวด "สะเปารถใหญ่" จาก 13 อำเภอ ณ สามแยกเก๊าจาว - ข่วงนคร