นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ เต็กก่า (จีหน่ำเกาะ) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2560 ของมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ เต็กก่า (จีหน่ำเกาะ) โดยได้รับเกียรติจากนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายฮั่งมิ่ง แซ่เตี๋ย รักษาการประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีนักเรียนจาก ร.ร.ประชาวิทย์ ร.ร.มัธยมวิทยา และ ร.ร.ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้ารับทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 156 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา 102 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 309,000 บาท