นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฝึกอบรมแกนนำชุมชน เพื่อจัดทำประชาคมธรรมนูญชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมแกนนำชุมชน เพื่อจัดทำประชาคมธรรมนูญชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ ผู้แทนจากสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และแกนนำชมรม To Be Number One ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำยุทธศาสตร์ธรรมนูญชุมชนและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ วงศ์พุทธ รอง สวป.สภ.เมืองลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้