นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำปางเตรียมยกระดับการจัดงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ขึ้นสู่ระดับนานาชาติ

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง กำหนดจัดงานประเพณีสลุงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริมรักษา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป โดยเบื้องต้นได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง เทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เพื่อเตรียมยกระดับการจัดงานประเพณี “สลุงหลวงฯ” ขึ้นสู่ระดับนานาชาติ

         สำหรับ กิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 - 11 เมษายน 2561 ชมการประกวดแข่งขันการตีกลองปู่จา การประกวดเทพบุตร เทพธิดาสลุงหลวง ณ สวนสาธารณะเขงลางค์นคร วันที่ 12 เมษายน 2561 ในช่วงเช้านอกจากจะมีพิธีอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าจากวัดพระธาตุลำปางหลวง “แกงฮังเลหลวง”ในสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา และช่วงบ่ายชมขบวนแห่สลุงหลวงจากถนนสายวัฒนธรรมแล้ว ยังกำหนดให้เชิญชวนช่างฟ้อนจำนวน 2561 คน มาร่วมกัน “ฟ้อนเล็บ” บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อต้อนรับองค์พระเจ้าแก้วมรกตและขบวนแห่สลุงหลวง ซึ่งจะเคลื่อนมาถึงพร้อมกัน ณ ข่วงนคร ถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความสำคัญภายในงานฯ ส่วนในวันที่ 13 เมษายน 2561 ช่วงเช้าเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันทำบุญตักบาตร รับพรปีใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ช่วงบ่ายชมการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง จาก 13 อำเภอ และชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาตลอดงาน