นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

           เทศบาลนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปาง จากอดีตสู่ปัจจุบัน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน เทศบาลนครลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 นี้