นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน 101 ปี ขัวหลวงรัษฎาภิเศก

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “101 ปี ขัวหลวงรัษฎาภิเศก” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดงาน ที่เน้นกิจกรรมย้อนยุค อาทิ การแสดงดนตรี รำวงย้อนยุค การประกวดการแต่งกายย้อนยุค การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับลำปาง การประกวดภาพถ่ายสะพานรัษฏาในอดีต – ปัจจุบัน การจำหน่ายสินค้าและอาหารสองฝั่งแม่น้ำวัง ตลอดจนการแสดงแสง สี เสียง สุดอลังการ ในวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ณ สะพานรัษฎาภิเศก เทศบาลนครลำปาง