นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลสรรคบุรี จ.ชัยนาท

           ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสรรคบุรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นำโดยนายไชยา ม่วงไทยงาม นายกเทศมนตรีตำบลสรรคบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดฯ กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครลำปาง ที่ได้รับรางวัลที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง