นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ”

             “จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดลำปาง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำวัง หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

          นางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัลำปาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง และสมาชิกโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่เขตเทศบาลฯ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำวัง หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 นี้