นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมัธยมวิทยา เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ หอปูมละกอน

        ในช่วงเช้าของวันที่ 26 มกราคม 2561 น้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.2 จากโรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง จำนวน 90 คน เข้าทัศนศึกษาดูงานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปาง จากอดีตสู่ปัจจุบัน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน เทศบาลนครลำปาง