นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายนวล ดวงใย

          นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล ส.ต.ท.สวาท จำปาอูป หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายนวล ดวงใย บิดาของ นายอำนาจ ดวงใย ตำแหน่งคนงานเทศกิจ งานรักษาความสงบฯ ซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 93 ปี ในคืนวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดบ้านศาลาเม็ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง