นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ประจำปี 2560

           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) นำโดยนายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ได้ร่วมมือจัดการแข่งขันกีฬาฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้านและโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านกีฬาพื้นบ้าน โดยมีการแข่งขันระดับอนุบาล 4 รายการ ระดับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 6 รายการ ระดับนักเรียน 3 รายการ และระดับผู้ปกครอง 5 รายการ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)