นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

          นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นำโดย นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของเทศบาลนครลำปาง โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง