นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมธรรมะเคลื่อนที่ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

         ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิด “กิจกรรมธรรมะเคลื่อนที่ ประจำปี 2561” โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวลำปางกว่า 70 คน ร่วมปฏิบัติธรรมและรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การปฏิบัติธรรมอย่างถูกวิธี ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เทศบาลนครลำปาง