นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวลำปางร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นด้วยรัก พิทักษ์โลก” เยี่ยมชมภูมิปัญญาท้องถิ่น ค้นหาวิถีชุมชนดั้งเดิมคนลำปาง

        เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นด้วยรัก พิทักษ์โลก” เพื่อรณรงค์ให้ชาวลำปางหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น พร้อมทั้งปั่นจักรยานเยี่ยมชมภูมิปัญญาท้องถิ่น และค้นหาวิถีชุมชนดั้งเดิมของคนลำปาง ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 โดยนัดรวมพลเวลา 14.30 น. บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเข้าสู่ 1. ชุมชน ร.ร.เทศบาล 4 ที่ร้านขายอาหารประจำชุมชน (ร้านป้านงค์) และร้านขายไม้คิ้ว ไม้หน้าต่าง (ร้านนานาภัณฑ์) 2. ชุมชนศรีชุม เยี่ยมชมอาชีพเก่าแก่ในชุมชน (เจ๊เล็กหมี่กรอบ) และวัดศรีชุม 3. ชุมชนป่าขาม 1 ที่ศาลใจบ้านประจำชุมชน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุรีไซเคิล 4. ชุมชนบ้านหัวเวียง ที่ร้านขายต้นไม้นานาชนิด สุสานกุโบ (สุสานของศาสนาอิสลาม) และวัดป่ารวก และ 5. ชุมชนศรีเกิด ที่หออะม็อก พร้อมกันต่อไป