นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองหนองคาย จ.หนองคาย

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมนายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย จ.หนองคาย นำโดย นายสุเทพ อินทะชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา เครือข่ายผู้สูงอายุกว่า 300 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลนครลำปาง ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง เทศบาลนครลำปาง