นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นด้วยรัก พิทักษ์โลก”

         ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานและผู้นำชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นด้วยรัก พิทักษ์โลก” เพื่อรณรงค์ให้ชาวลำปางหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น พร้อมทั้งปั่นจักรยานเยี่ยมชมภูมิปัญญาท้องถิ่น และค้นหาวิถีชุมชนดั้งเดิมของคนลำปาง ในชุมชนหลัง ร.ร.เทศบาล 4 ที่ร้านขายอาหารประจำชุมชน (ร้านป้านงค์) และร้านขายไม้คิ้ว ไม้หน้าต่าง (ร้านนานาภัณฑ์), ชุมชนศรีชุม เยี่ยมชมอาชีพเก่าแก่ในชุมชน (เจ๊เล็กหมี่กรอบ) และวัดศรีชุม, ชุมชนป่าขาม1 ที่ศาลใจบ้านประจำชุมชน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุรีไซเคิล, ชุมชนบ้านหัวเวียง ที่ร้านขายต้นไม้นานาชนิด สุสานกุโบ (สุสานของศาสนาอิสลาม) และวัดป่ารวก, และชุมชนศรีเกิด ที่หออะม็อก ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 นี้