นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ขานรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง ขานรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้สวมใส่ชุดพื้นเมือง "อู้กำเมือง" ทุกวันศุกร์ "เทศบาลนครลำปาง ยินดีต้อนฮับทุกท่านเจ้า"