นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ร่วม “พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)

           เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ร่วม “พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร” เพื่อน้อมรำลึกถึงเกียรติคุณความดี แสดงความกตัญญูกตเวที สดุดีวีรชนคนกล้า ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง - งาว