นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

          นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นำโดย นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา เครือข่ายผู้สูงอายุกว่า 100 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง