นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลท่าเสด็จ จ.สุพรรณบุรี

          นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าเสด็จ จ.สุพรรณบุรี นำโดย นายสุทัศน์ ด่านตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เครือข่ายผู้สูงอายุกว่า 300 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครลำปาง และการบริหารจัดการชุมชนสิงห์ชัย ชุมชนท่ามะโอ ในการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นี้