นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

           นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุทวาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นำโดย ดร.สมพงศ์ ค่ายคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนักเรียนผู้สูงอายุ กว่า 170 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลนครลำปาง ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง