นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่

         นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากนายอนุชา เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันตรุษจีน เพื่อขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง