นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ดนตรีในสวน” และ “การออกกำลังกาย ด้วยการเต้นลีลาศ”

     เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางผู้มีใจรักในเสียงเพลง และชื่นชอบในกีฬาลีลาศ ร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน” และ “การออกกำลังกาย ด้วยการเต้นลีลาศ”

        ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เทศบาลนครลำปาง กำหนดจัด “โครงการจัดงานดนตรีเพื่อประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของดนตรีและเสียงเพลงที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสุข และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้ออกมามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการพบปะสังสรรค์ทางสังคม ลดสภาวะความเครียด ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี

     จึงขอเชิญชวนชาวลำปาง ร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ในวันที่ 12 และ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร และกิจกรรม “ส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยการเต้นลีลาศ” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา