นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

         นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม นำโดย นายสัมพันธ์ บัวหลั่น รองนายกเทศมนตรี พร้อมบุคลากรในสังกัด กว่า 100 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครลำปาง ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง