นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ก.พ. เย็นนี้ เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด”

           14 ก.พ. เย็นนี้ เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด” พื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ และกลุ่มเยาวชน To Be Number One เตรียมจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ได้รวมกลุ่มแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข ในกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด” ครั้งที่ 5 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง