นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลท่าพระยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

          นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าพระยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา นำโดย นายประสิทธิ์ สิกกะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระยา พร้อมบุคลากรในสังกัดและผู้นำชุมชนในพื้นที่ กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครลำปาง และนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง