นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง จ.บุรีรัมย์

          นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นำโดย นางกัลยา กฤตเวทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง พร้อมบุคลากรในสังกัดและผู้นำชุมชนในพื้นที่ กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครลำปาง และนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง