นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ สดุดีวีรกรรมและเกียรติคุณ “พ่อเจ้าทิพย์ช้าง” ประจำปี 2561

 

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวง เพื่อสักการะดวงวิญญาณ สดุดีวีรกรรมและเกียรติคุณ เบื้องหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติกล่าว สดุดีเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ผู้กอบกู้บ้านเมือง เจ้าผู้ครองนครลำปาง และประกอบพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปี 2561 พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ลูกหลานตระกูล ณ ลำปาง ณ ลำพูน ณ เชียงใหม่ และลูกหลาน ผู้สืบสกุลเจ้าเจ็ดตน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) จังหวัดลำปาง

          นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในระหว่างปี พ.ศ.2270-2275 บ้านเมืองในล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า นครลำปางถูกข้าศึกมายึดครอง หาบุคคลที่จะเป็นผู้นำทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองและประชาชนไม่ได้ พระสงฆ์และประชาชนชาวนครลำปางจึงร่วมประชุมหารือ สรรหาบุคคลผู้กล้าหาญมีความสามารถในการต่อสู้ เหมาะสมจะเป็นแม่ทัพขณะนั้น คือ หนานทิพย์จักร ซึ่งครั้งหนึ่งได้ออกไปล่าสัตว์ปะทะช้างพลายตกมันตรงเข้ามาทำร้าย ท่านใช้มีดฟันจนช้างจนหางช้างขาดวิ่น หนีเข้าไปในป่า จึงเป็นที่มาของฉายาหนานทิพย์ช้าง หรือติ๊บจ๊าง

           หนานทิพย์ช้าง ได้ทำหน้าที่แม่ทัพนำชาวนครลำปางยกกำลังไปล้อมรอบวัดพระธาตุลำปางหลวง  ซึ่งเป็นที่ตั้งของข้าศึกที่มายึดครองนครลำปาง   ได้นำอาวุธปืนยาวประจำกาย เข้าสังหารท้าวมหายศ ซึ่งเป็นแม่ทัพของข้าศึกที่มารุกรานนครลำปาง และได้นำกำลังพลบุกต่อสู้ฆ่าฟันกับข้าศึกอย่างฮึกเหิม จนข้าศึกแตกพ่ายและสามารถขับไล่ข้าศึกให้พ้นแผ่นดินนครลำปางนับตั้งแต่บัดนั้น ทำให้ชาวนครลำปางจดจำและสำนึกในเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่มิรู้ลืม จึงพร้อมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา และบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือพ่อเจ้าทิพย์ช้าง เป็นประเพณีทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกเกียรติคุณความดีและวีรกรรม