นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางวรรณศรี อินทราชา ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นำเสนอการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างนายกเทศมนตรีนครลำปาง กับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง