นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ การเปิดรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง

          ภาพบรรยากาศ การเปิดรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง วันแรกคึกคัก มีพี่น้องประชาชนทั้งชาวลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางเข้ายื่นใบสมัครอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

โดย เทศบาลนครลำปาง ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง

- พนักงานจ้างทั่วไป 11 ตำแหน่ง 26 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา

           สมัครด้วยตัวเอง ในวันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครลำปาง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ วัน เวลา สถานที่ และวิธีเลือกสรรฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-237237 ต่อ 7314 (งานบริหารทรัพยากรมนุษย์), www.lampangcity.go.th และ Facebook: เทศบาล นครลำปาง