นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมให้การต้อนรับคณะเสือ – สิงโตทอง จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา

        ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะเสือ – สิงโตทอง จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา ซึ่งได้จัดกิจกรรมเชิดเสือ – สิงโตทอง ประจำปี 2561 อันเป็นประเพณีปฏิบัติทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อคารวะและอวยพรปีใหม่แก่ชาวลำปาง ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครลำปาง