นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดโครงการ D.A.R.E. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

         นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตร “โครงการ D.A.R.E. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” ซึ่งเป็นโครงการที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 แห่ง จัดขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กนักเรียน เพิ่มพลังความคิด สร้างจิตใจให้เข้มแข็ง รู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบชีวิตตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อพัฒนาสู่เยาวชนที่ดีของชาติ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)